CookieRun

CookieRunBy Online-Station

ชิ้นส่วนเย็นเยียบของดวงจันทร์

มีเรื่องราวว่าคุกกี้ที่ไปได้ถึงดวงจันทร์เป็นครั้งแรกได้เก็บชิ้นส่วนดวงจันทร์นี้

ความสามารถ

ค่าประสบการณ์เพิ่ม ได้เหรียญเพิ่ม 8-10%

ข้อมูลสมบัติ

ชนิดสมบัติ

สมบัติเพิ่มเหรียญ

ระดับสมบัติ

S

สามารถหาได้จาก

หีบสมบัติระดับสูงสุด