Dot Arena

Dot ArenaBy Online-Station

Hero

รูป ชื่อ ตำแหน่ง Star Rank ภาพรวม
นัวร์ (1 ดาว) ทัพหลัง 1 ดาว 4/5
นัวร์ (2 ดาว) ทัพหลัง 2 ดาว 4/5
นัวร์ (3 ดาว) ทัพหลัง 3 ดาว 4/5
นัวร์ (4 ดาว) ทัพหลัง 4 ดาว 4/5
นัวร์ (5 ดาว) ทัพหลัง 5 ดาว 4/5
แม็กนัม (1 ดาว) ทัพหลัง 1 ดาว 3/5
แม็กนัม (2 ดาว) ทัพหลัง 2 ดาว 3/5
แม็กนัม (3 ดาว) ทัพหลัง 3 ดาว 3/5
แม็กนัม (4 ดาว) ทัพหลัง 4 ดาว 3/5
แม็กนัม (5 ดาว) ทัพหลัง 5 ดาว 3/5
เจด (3 ดาว) ทัพหลัง 3 ดาว 5/5
เจด (4 ดาว) ทัพหลัง 4 ดาว 5/5
เจด (5 ดาว) ทัพหลัง 5 ดาว 5/5
แคร็กเคิลส์ (3 ดาว) ทัพหลัง 3 ดาว 4/5
แคร็กเคิลส์ (4 ดาว) ทัพหลัง 4 ดาว 4/5
แคร็กเคิลส์ (5 ดาว) ทัพหลัง 5 ดาว 4/5
เรเว็น (2 ดาว) ทัพหลัง 2 ดาว 4/5
เรเว็น (3 ดาว) ทัพหลัง 3 ดาว 4/5
เรเว็น (4 ดาว) ทัพหลัง 4 ดาว 4/5
เรเว็น (5 ดาว) ทัพหลัง 5 ดาว 4/5
Show More