Heroes of The Storm

Heroes of The StormBy Online-Station

(R) Ultimate Evolution

สร้างร่างโคลน ของ Hero ฝ่ายเดียวกัน และเข้าควบคุมมันเป็นเวลา 20 วินาที, ร่างโคลนที่สมบูรณ์ จะได้รับ Ability Power แรงขึ้น 20%, การโจมตีปกติแรงขึ้น 20% และ Movement Speed +10%, ร่างโคลนไม่สามารถใช้ Heroic Ability ได้
 
Ultimate Evolution
  LV 10 LV 30
Duration 20
Cooldown 70
Effect โคลนร่างเลียนแบบฮีโร่ของเพื่อนนาน 20 วินาที ได้รับโบนัสพลังโจมตีสกิล 20% พลังโจมตี 20% ไม่สามารถใช้สกิล  Heroic ได้