Heroes of Kingdoms

Heroes of KingdomsBy Online-Station

เจียวก้าน

        เป็นชาวเมืองจิ่วเจียว ( กิวกั๋ว ) มณฑลเจียงสี มีฉายาว่า จื่อจี้ รูปร่างสง่าผึ่งผาย มีความรู้ความสามารถดี มีปฏิภาณในการเจรจา เป็นที่ปรึกษาของโจโฉขณะยาตราทัพไปตี แคว้นกังตั๋ง เป็นเพื่อนกับจิวยี่มาแต่น้อย จึงรับอาสาโจโฉไปเกลี้ยกล่อมจิวยี่ แม่ทัพกังตั๋งให้เข้าสวามิภักดิ์ จิวยี่กลับซ้อนกล ทำจดหมายปลอมลงชื่อซัวมอและเตียวอุ๋น ผู้ชำนาญการเรือของโจโฉซึ่งมาจากเกงจิ๋ว บอกว่าจะลอบตัดศรีษะโจโฉมาให้จิวยี่ เจียวก้านไม่มีทางจะเกลี้ยวกล่อมจิวยี่ได้ จึงนำจดหมายปลอมให้โจโฉดู โจโฉสำคัญว่าเป็นความจริงก็สั่งให้เอาตัวซัวมอกับเตียวอุ๋นไปประหารชีวิตเสีย เหตุนี้ทำให้โจโฉแตกทัพเรือที่เซ็กเพ็กเป็นการเสียทหารครั้งใหญ่สุดในชีวิต เจียวก้านใช้ความพยายามเกลี้ยกล่อมจิวยี่ครั้งนั้น ถึง 2 ครั้ง ครั้งที่ 2 ถูกจิวยี่คุมตัวไว้ แล้วแสร้งให้พบกับบังทอง และให้โอกาสพาบังทองหนีไปหาโจโฉ บังทองจึงแนะนำให้โจโฉตรึงเรือรบติดกันเป็นแพ อ้างว่าเพื่อสะดวกในการรบ แต่ที่แท้ก็เพื่อสะดวกที่จะให้อุยกายนำเชื้อเพลิงไปจุดเผาเรือรบเหล่านั้น ต่างหาก

เทคนิคการเล่น

-

การออกไอเทม

-

ธาตุที่แนะนำ

-

แนะนำการอัพสกิล

-

View More

Skill

View More

Jade ที่แนะนำ