Iruna Online

Iruna OnlineBy Online-Station

Map

ภาพแผนที่ ชื่อแผนที่ ประเภท รายละเอียด
เมืองไบลูน [ส่วนนอก]  แผนที่เก็บเลเวล เมืองที่เต็มไปด้วยชาโค
ทุ่งราบมิเชิร์น  แผนที่เก็บเลเวล ทุ่งราบมิเชิร์น
หมู่บ้านในเหมืองแร่โลโคโค  แผนที่เก็บเลเวล คนขายของเบ็ดเตล็ด พ่อค้าซูร์วีเนีย · รีไวต..
เทือกเขารอนฟา  แผนที่เก็บเลเวล เทือกเขารอนฟา
ทุ่งราบโลโคโค  แผนที่เก็บเลเวล ทุ่งราบโลโคโค หลากมอนสเตอร์
ที่ราบน้ำขังเซาก์  แผนที่เก็บเลเวล ที่ราบน้ำขังเซาก์ แหล่งรวมสิ่งมีชีวิตที่ไม่ควรพลาด..
ที่ลุ่มน้ำเนจิม  แผนที่เก็บเลเวล ที่ลุ่มน้ำเนจิม
ป่าเทลีท  แผนที่เก็บเลเวล ป่าเทลีท
ทุ่งราบซัลบา  แผนที่เก็บเลเวล ทุ่งราบซัลบา