Iruna Online

Iruna OnlineBy Online-Station

ฐานทัพไบลูน

รายชื่อ NPC ในแผนที่

วาร์นา(เปลี่ยนอาชีพ)

·        การเปลี่ยนอาชีพ

·        ครั้งที่ 1

o    นักรบ

o    ผู้ใช้เวทย์มนต์

ดิรอน(ช่างตีอาวุธ)

·        ขวานเล็ก

o    ค่าใช้จ่าย:320สปินเนอร์

o    วัสดุ:

§  เฮมาไทท์×2(จาโค บริเวณเต็นท์ไบลูน)

§  เขี้ยวมังกรอันเล็ก×3(แดร๊กนอฟ เทือกเขารอนฟา)

§  เศษไม้คิจิมู×2(คิจิมู เทือกเขารอนฟา)

·        ธนูไม้

o    ค่าใช้จ่าย:300สปิน่า

o     วัสดุ:

§  ด้ายใยแมงมุม×5(เนฟิล บริเวณเทือกเขารอนฟา)

§  เศษไม้คิจิมู×3(คิจิมู เทือกเขารอนฟา)

§  เขี้ยวมังกรอันเล็ก×2(แดร๊กนอฟ บริเวณเทือกเขารอนฟา)

·        เฟเธอร์ร็อด

o    ค่าใช้จ่าย:310สปิน่า

o     วัสดุ:

§  ดอกล่าดาว×1(คิจิมูLV14 เทือกเขารอนฟา)

§  ไม้คูล×10(คิจิมู เทือกเขารอนฟา)

§  เศษไม้คิจิมู×3(คิจิมู เทือกเขารอนฟา)

·        โค้ทหนัง

o    ค่าใช้จ่าย:500สปิน่า

o    วัสดุ:

§  หนังกบม่วง×2(มอลบรอช บริเวณทุ่งราบมิเชิร์น)

§  ด้ายใยแมงมุม×5(เนฟีล บริเวณเทือกเขารอนฟา)

§  ไหมพรมแมงมุม×1(เนฟีล  บริเวณเทือกเขารอนฟา)

ชาโต(คนขายของเบ็ดเตล็ด)

  • น้ำพุสุรา(S) ราคา:50สปิน่า
  • น้ำพุสุรา(M) ราคา:300สปิน่า

·        รีเมจิก(S) ราคา:40สปิน่า

  • ★ฐานทัพไบลูน ราคา:500สปิน่า

เทเรนา(ช่างผสมของ)

  • รีไวตา(S)

o    ค่าใช้จ่าย:10สปิน่า

o    วัสดุ:

§  ใบโคลอน×3(โคลอน บริเวณทุ่งราบมิเชิร์น)

  • รีไวตา(M)

o    ค่าใช้จ่าย:30สปีน่า

o    วัสดุ:

§  ใบโคลอน×1(โคลอน บริเวณทุ่งราบมิเชิร์น)

§  ลูกไม้×1(โคลอน บริเวณทุ่งราบมิเชิร์น)

·        รีเมจิก(S)

o    ค่าใช้จ่าย:20สปีน่า

o    วัสดุ:

§  ดอกคูล×5ลูกไม้×1

·        พลัสไวตา (S)

o    ค่าใช้จ่าย:100สปีน่า

o    วัสดุ:

§  ลูกไม้×1(โคลอน บริเวณทุ่งราบมิเชิร์น)

§  ชิ้นส่วนสีดำ×1(จาโค เมืองไบลูน)

§  เขี้ยวมังกรอันเล็ก×1(แดร๊กนอฟ บริเวณเทือกเขารอนฟา)

ประเภท

เมือง

View More

NPC ในพื้นที่

View More

ภารกิจ