Iruna Online

Iruna OnlineBy Online-Station

มูส

Reward

หนังสัตว์นุ่มนิ่ม,เล็บหนู,แร่ไมกา,
โค้ทหนัง(ดรอปจากมูสLV8),


ดาบยาว(ดรอปจากมูสLV9)

 

ค่าสถานะ

Level

8

HP

88

EXP

13

ค่าสถานะ

Level

9

HP

94

EXP

15

ค่าสถานะ

Level

-

HP

-

EXP

-

ค่าสถานะ

Level

-

HP

-

EXP

-

แผนที่พบมอนสเตอร์