Iruna Online

Iruna OnlineBy Online-Station

Npc

ภาพตัวละคร ชื่อ แผนที่ อธิบาย
ทิเรีย เซริวิส  ฐานทัพไบลูน Guard
วาร์นา  ฐานทัพไบลูน NPC เปลี่ยนอาชีพ
ดิรอน  ฐานทัพไบลูน NPC(ช่างตีอาวุธ)
ชาโต  ฐานทัพไบลูน NPC(คนขายของเบ็ดเตล็ด)
เทเรนา  ฐานทัพไบลูน ์NPC(ช่างผสมของ)
เมโน  เมืองไบลูน [ส่วนนอก] Guide
รอย  เมืองไบลูน [ส่วนนอก] Soldier
โซรัฟ  เมืองไบลูน [ส่วนนอก] Soldier
ผู้ชาย  หมู่บ้านในเหมืองแร่โลโคโค Villager
ผู้หญิง  หมู่บ้านในเหมืองแร่โลโคโค Villager
ครอบครัว  หมู่บ้านในเหมืองแร่โลโคโค Villagers
ซูร์วีเนีย  หมู่บ้านในเหมืองแร่โลโคโค คนขายของเบ็ดเตล็ด พ่อค้าซูร์วีเนีย
ลาติ  เมืองโลโคโค NPC(ร้านค้าทั่วไป)
โปโคโค  เมืองโลโคโค NPC สาวขายดอกไม้
อาเลน  เมืองโลโคโค ์Scholar
GM Neins  เมืองโลโคโค GM
แมช  เมืองโลโคโค NPC(ช่างตีอาวุธ)
รูน  เมืองโลโคโค Blacksmith Apprentice
ผู้ชาย(คนงานในเหมือง)  เมืองโลโคโค NPC(คนงานในเหมือง)
ดาวิส  เมืองโลโคโค NPC(ผู้เฒ่าตาบอด)
Show More