มังกรหยก

มังกรหยกBy Online-Station

Item

รูปไอคอน ชื่อ ประเภท ข้อมูลย่อ
กระบี่เหล็ก กระบี่ยาว Lv.1
กระบี่คมขาว กระบี่ยาว Lv.10
กระบี่คมขาวชั้นยอด กระบี่ยาว Lv.15
กระบี่เหล็กดี กระบี่ยาว Lv.20
กระบี่เหล็กดีชั้นดี กระบี่ยาว Lv.25
มีดไร้ใจ กระบี่ยาว Lv.30
มีดไร้ใจชั้นยอด กระบี่ยาว Lv.35
กระบี่สำริด กระบี่ยาว Lv.40
กระบี่สำริดเสริมแกร่ง กระบี่ยาว Lv.43
กระบี่สำริดชั้นดี กระบี่ยาว Lv.46
กระบี่สำริดสมบูรณ์แบบ กระบี่ยาว Lv.49
กระบี่อ่อนจื่อเวย กระบี่ยาว Lv.50
กระบี่อ่อนจื่อเวยเสริมแกร่ง กระบี่ยาว Lv.52
กระบี่อ่อนจื่อเวยชั้นยอด กระบี่ยาว Lv.54
กระบี่อ่อนจื่อเวยชั้นดี กระบี่ยาว Lv.56
กระบี่อ่อนจื่อเวยสมบูรณ์แบบ กระบี่ยาว Lv.58
กระบี่บินไร้เงา กระบี่ยาว Lv.60
กระบี่บินไร้เงาเสริมแกร่ง กระบี่ยาว Lv.62
กระบี่บินไร้เงาชั้นยอด กระบี่ยาว Lv.64
กระบี่บินไร้เงาชั้นดี กระบี่ยาว Lv.66
Show More