มังกรหยก

มังกรหยกBy Online-Station

Item

รูปไอคอน ชื่อ ประเภท ข้อมูลย่อ
กระบี่เหล็กคู่ กระบี่คู่ Lv.1
กระบี่จื่อหมู่ กระบี่คู่ Lv.10
กระบี่จื่อหมู่ชั้นยอด กระบี่คู่ Lv.15
กระบี่ยวนยาง กระบี่คู่ Lv.20
กระบี่ยวนยางชั้นยอด กระบี่คู่ Lv.25
บินเคียงคู่ กระบี่คู่ Lv.30
บินเคียงคู่ชั้นยอด กระบี่คู่ Lv.35
กระบี่คู่หยินหยาง กระบี่คู่ Lv.40
กระบี่คู่หยินหยางเสริมแกร่ง กระบี่คู่ Lv.43
กระบี่คู่หยินหยางชั้นดี กระบี่คู่ Lv.46
กระบี่คู่หยินหยางสมบูรณ์แบบ กระบี่คู่ Lv.49
กระบี่คู่จื่อชิง กระบี่คู่ Lv.50
กระบี่คู่จื่อชิงเสริมแกร่ง กระบี่คู่ Lv.52
กระบี่คู่จื่อชิงชั้นยอด กระบี่คู่ Lv.54
กระบี่คู่จื่อชิงชั้นดี กระบี่คู่ Lv.56
กระบี่คู่จื่อชิงสมบูรณ์แบบ กระบี่คู่ Lv.58
กระบี่คู่สะท้อนจันทร์ กระบี่คู่ Lv.60
กระบี่คู่สะท้อนจันทร์เสริมแกร่ง กระบี่คู่ Lv.62
กระบี่คู่สะท้อนจันทร์ชั้นยอด กระบี่คู่ Lv.64
กระบี่คู่สะท้อนจันทร์ชั้นดี กระบี่คู่ Lv.66
Show More