มังกรหยก

มังกรหยกBy Online-Station

กระบี่เหล็กคู่

Post by: Intel 03 Oct 2014 18:15 181

Lv.1

ประเภท

กระบี่คู่

วัตถุดิบที่ต้องใช้

หินแร่ที่จำเป็น

เหล็กนิลขั้นต่ำ 0 อัน

ค้อนประณีตที่จำเป็น

ค้อนประณีต 0 อัน

ไอเทมขั้นต่อไป