มังกรหยก

มังกรหยกBy Online-Station

Item

รูปไอคอน ชื่อ ประเภท ข้อมูลย่อ
พัดกระดาษขาว พัด Lv.1
พัดน้ำหมึก พัด Lv.10
พัดน้ำหมึกชั้นยอด พัด Lv.15
พัดหยกขาว พัด Lv.20
พัดหยกขาวชั้นยอด พัด Lv.25
พัดกระดูกเหล็ก พัด Lv.30
พัดกระดูกเหล็กชั้นยอด พัด Lv.35
พัดขี่พายุ พัด Lv.40
พัดขี่พายุเสริมแกร่ง พัด Lv.43
พัดขี่พายุชั้นดี พัด Lv.46
พัดขี่พายุสมบูรณ์แบบ พัด Lv.49
พัดจันทราวารี พัด Lv.50
พัดจันทราวารีเสริมแกร่ง พัด Lv.52
พัดจันทราวารีชั้นยอด พัด Lv.54
พัดจันทราวารีชั้นดี พัด Lv.56
พัดจันทราวารีสมบูรณ์แบบ พัด Lv.58
พัดฟ้าดิน พัด Lv.60
พัดฟ้าดินเสริมแกร่ง พัด Lv.62
พัดฟ้าดินชั้นยอด พัด Lv.64
พัดฟ้าดินชั้นดี พัด Lv.66
Show More