มังกรหยก

มังกรหยกBy Online-Station

Item

รูปไอคอน ชื่อ ประเภท ข้อมูลย่อ
สร้อยหินรุ้ง สนับมือ(หญิง) Lv.1
ข้อมือหงส์ทองแดง สนับมือ(หญิง) Lv.10
ข้อมือหงส์ทองแดงชั้นยอด สนับมือ(หญิง) Lv.15
ข้อมือลายเงิน สนับมือ(หญิง) Lv.20
ข้อมือลายเงินชั้นยอด สนับมือ(หญิง) Lv.25
ข้อมือทองคำ สนับมือ(หญิง) Lv.30
ข้อมือทองคำชั้นยอด สนับมือ(หญิง) Lv.35
ไหมลายดอกบัว สนับมือ(หญิง) Lv.40
ไหมลายดอกบัวเสริมแกร่ง สนับมือ(หญิง) Lv.43
ไหมลายดอกบัวชั้นดี สนับมือ(หญิง) Lv.46
ไหมลายดอกบัวสมบูรณ์แบบ สนับมือ(หญิง) Lv.49
ข้อมือหยก สนับมือ(หญิง) Lv.50
ข้อมือหยกเสริมแกร่ง สนับมือ(หญิง) Lv.52
ข้อมือหยกชั้นยอด สนับมือ(หญิง) Lv.54
ข้อมือหยกชั้นดี สนับมือ(หญิง) Lv.56
ข้อมือหยกสมบูรณ์แบบ สนับมือ(หญิง) Lv.58
ห่วงขนนกยูง สนับมือ(หญิง) Lv.60
ห่วงขนนกยูงเสริมแกร่ง สนับมือ(หญิง) Lv.62
ห่วงขนนกยูงชั้นยอด สนับมือ(หญิง) Lv.64
ห่วงขนนกยูงชั้นดี สนับมือ(หญิง) Lv.66
Show More