มังกรหยก

มังกรหยกBy Online-Station

Item

รูปไอคอน ชื่อ ประเภท ข้อมูลย่อ
อายุยืน สร้อยคอ Lv.1
หยกคริสตัล สร้อยคอ Lv.10
หยกคริสตัลชั้นยอด สร้อยคอ Lv.15
โซ่หิมะ สร้อยคอ Lv.20
โซ่หิมะชั้นยอด สร้อยคอ Lv.25
โซ่มาลัย สร้อยคอ Lv.30
โซ่มาลัยชั้นยอด สร้อยคอ Lv.35
ผูกพันใจ สร้อยคอ Lv.40
ผูกพันใจเสริมแกร่ง สร้อยคอ Lv.43
ผูกพันใจชั้นดี สร้อยคอ Lv.46
ผูกพันใจสมบูรณ์แบบ สร้อยคอ Lv.49
สร้อยอำพัน สร้อยคอ Lv.50
สร้อยอำพันเสริมแกร่ง สร้อยคอ Lv.52
สร้อยอำพันชั้นยอด สร้อยคอ Lv.54
สร้อยอำพันชั้นดี สร้อยคอ Lv.56
สร้อยอำพันสมบูรณ์แบบ สร้อยคอ Lv.58
คริสตัลหิมะโปรย สร้อยคอ Lv.60
คริสตัลหิมะโปรยเสริมแกร่ง สร้อยคอ Lv.62
คริสตัลหิมะโปรยชั้นยอด สร้อยคอ Lv.64
คริสตัลหิมะโปรยชั้นดี สร้อยคอ Lv.66
Show More