มังกรหยก

มังกรหยกBy Online-Station

Item

รูปไอคอน ชื่อ ประเภท ข้อมูลย่อ
หินมะกอก Lv.1 อัญมณี หลบ+24
หินมะกอก Lv.2 อัญมณี หลบ+32
หินมะกอก Lv.3 อัญมณี หลบ+40
หินมะกอก Lv.4 อัญมณี หลบ+48
หินมะกอก Lv.5 อัญมณี หลบ+75
หินมะกอก Lv.6 อัญมณี หลบ+150
หินมะกอก Lv.7 อัญมณี หลบ+300
หินมะกอก Lv.8 อัญมณี หลบ+600
หินอรหันต์ Lv.1 อัญมณี ป้องกันโจมตีกายภาพ+6
หินอรหันต์ Lv.2 อัญมณี ป้องกันโจมตีกายภาพ+12
หินอรหันต์ Lv.3 อัญมณี ป้องกันโจมตีกายภาพ+22
หินอรหันต์ Lv.4 อัญมณี ป้องกันโจมตีกายภาพ+32
หินอรหันต์ Lv.5 อัญมณี ป้องกันโจมตีกายภาพ+60
หินอรหันต์ Lv.6 อัญมณี ป้องกันโจมตีกายภาพ+120
หินอรหันต์ Lv.7 อัญมณี ป้องกันโจมตีกายภาพ+240
หินอรหันต์ Lv.8 อัญมณี ป้องกันโจมตีกายภาพ+480
หินแสงฟ้า Lv.1 อัญมณี ป้องกันกำลังภายใน+6
หินแสงฟ้า Lv.2 อัญมณี ป้องกันกำลังภายใน+12
หินแสงฟ้า Lv.3 อัญมณี ป้องกันกำลังภายใน+22
หินแสงฟ้า Lv.4 อัญมณี ป้องกันกำลังภายใน+32
Show More