มังกรหยก

มังกรหยกBy Online-Station

Item

รูปไอคอน ชื่อ ประเภท ข้อมูลย่อ
ห่วงเหล็ก แหวน Lv.1
ห่วงพันด้าย แหวน Lv.10
ห่วงพันด้ายชั้นยอด แหวน Lv.15
ห่วงคมมีด แหวน Lv.20
ห่วงคมมีดชั้นยอด แหวน Lv.25
เสี้ยวจันทราโค้ง แหวน Lv.30
เสี้ยวจันทราโค้งชั้นยอด แหวน Lv.35
ผนึกบัวคู่ แหวน Lv.40
ผนึกบัวคู่เสริมแกร่ง แหวน Lv.43
ผนึกบัวคู่ชั้นดี แหวน Lv.46
ผนึกบัวคู่สมบูรณ์แบบ แหวน Lv.49
ห่วงฟ้าดิน แหวน Lv.50
ห่วงฟ้าดินเสริมแกร่ง แหวน Lv.52
ห่วงฟ้าดินชั้นยอด แหวน Lv.54
ห่วงฟ้าดินชั้นดี แหวน Lv.56
ห่วงฟ้าดินสมบูรณ์แบบ แหวน Lv.58
ไร้หัวใจ แหวน Lv.60
ไร้หัวใจเสริมแกร่ง แหวน Lv.62
ไร้หัวใจชั้นยอด แหวน Lv.64
ไร้หัวใจชั้นดี แหวน Lv.66
Show More