King of Pirate

King of PirateBy Online-Station

อาคาอินุ

Post by: filmier 11 Nov 2014 18:03 1,810

จอมพลังผลหินเพลิง หนึ่งในสามพลเรือเอก

รายละเอียดเพิ่มเติม

รายละเอียด

สไตล์ป้องกัน ลดสูญเสีย

ความเป็นผู้นำ

หลอมการ์ด

สกิลโจมตีปกติ

สายไฟแถวหน้าโจมตีกายภาพลดต้านแสง

สกิลลึกล้ำ

สายไฟแถวหน้าโจมตีกายภาพลดต้านแสง แถมจุกไฟ หลังปล่อย แรงต้าน+15% ต่อเรื่อง 4 รอบ

สกิลกัปตัน

เพิ่มแรงต้านกายภาพให้สหายที่ออกรบ