King of Pirate

King of PirateBy Online-Station

รองเท้ากีฬากะลาสี

Post by: filmier 14 Nov 2014 14:20 311

รองเท้าคู่นี้ด้านนอกลื่นไหล ลื่นที่กราบเรือเร็วและสนุกกว่าเดินเองอีก

รายละเอียด

ประเภท

บู๊ท

คุณภาพ

ขาว

คุณสมบัติเพิ่มเติม

คุณสมบัติ 1

ความเร็ว +500

คุณสมบัติ 2

HPสูงสุด +2%

ไอเท็มที่ใช้ผสมของ

View More

อัพเกรด