Super Samkok

Super SamkokBy Online-Station

โปไฉ

Post by: DeuiL 07 Nov 2014 11:05 342

แม่ทัพขั้นกลางในกองทัพเตียวก๊ก.จักรพรรดิหลิงมีรับสั่งให้คนมาปราบ โปไฉเอาชนะทหารของจูฮี,ฮองฮูสงได้.

ก๊ก

กลุ่ม

ค่าสเตตัส

ควบคุม

70

พลังรบ

67

ปัญญา

79

ชีวิต

600

โจมตี

60

ป้องกันกายภาพ

14

ป้องกันเวทย์

15

จับคู่

ไม่ถอย:โปไฉ,ตั๋งห้องลงสนามพร้อมกัน ค่าชีวิต+12%
ยึดมั่น:โปไฉ,งิวฮูลงสนามพร้อมกัน ค่าชีวิต+11%