Super Samkok

Super SamkokBy Online-Station

ลิเซียง

Post by: DeuiL 07 Nov 2014 12:14 252

ขุนพลลูกน้องอ้วนเสี้ยว.อ้วนเสี้ยวตายแล้วติดตามอ้วนซง ภายหลังไปเข้ากับโจโฉ ถูกแต่งตั้งเป็นเจ้าเมือง.

ก๊ก

วุย

ค่าสเตตัส

ควบคุม

67

พลังรบ

64

ปัญญา

52

ชีวิต

600

โจมตี

60

ป้องกันกายภาพ

15

ป้องกันเวทย์

15

จับคู่

ขวางกั้น:ลิเซียง,ตันหลันลงสนามพร้อมกัน โจมตี+10%
รุกได้รับดี:ลิเซียง,เฮาเฉียลงสนามพร้อมกัน ป้องกัน+13%