Super Samkok

Super SamkokBy Online-Station

โจหยิน

Post by: DeuiL 05 Nov 2014 12:22 845

คนสนิทโจโฉ.ยอดขุนพลวุยก๊กในยุคสามก๊ก.ตำแหน่งต้าซือหม่า และเป็นเจ้ามืองเฉิน มีความจงรักภักดีมาก.

ก๊ก

วุย

ค่าสเตตัส

ควบคุม

91

พลังรบ

90

ปัญญา

80

ชีวิต

900

โจมตี

300

ป้องกันกายภาพ

75

ป้องกันเวทย์

75

จับคู่

เจ้าสู้ข้ารับ:โจหยิน,ม้าเฉียวลงสนามพร้อมกัน ค่าชีวิต+27%
กำแพงเหล็ก:อิกิ๋ม,โจหยินลงสนามพร้อมกัน ค่าชีวิต+26%
ฝ่าวงล้อม:เตียนอุย,โจหยิน,ฮัวหยงลงสนามพร้อมกัน โจมตี+30%
ม้าชำนาญ:ติดตั้งม้าศึกอูซุนป้องกัน+22%
ปณิธานโจ:ติดตั้งตำรายุทธ์ตำราเมิ่งเต๋อค่าชีวิต+22%