Super Samkok

Super SamkokBy Online-Station

หันฝู

Post by: DeuiL 06 Nov 2014 12:25 290

ลูกน้องโจโฉรับหน้าที่ไท้โส่วลั่วหยาง.กวนอูบุกเดี่ยวพันลี้ระหว่างทางถูกลอบโจมตีที่ลั่วหยาง สุดท้ายถูกกวนอูฆ่าตาย

ก๊ก

วุย

ค่าสเตตัส

ควบคุม

70

พลังรบ

67

ปัญญา

54

ชีวิต

675

โจมตี

120

ป้องกันกายภาพ

30

ป้องกันเวทย์

30

จับคู่

นางรำ:หันฝู,ขงสิ้วลงสนามพร้อมกัน โจมตี+10%
อ่อนหวาน:หันฝู,อองเซ็กลงสนามพร้อมกัน ค่าชีวิต+11%