Super Samkok

Super SamkokBy Online-Station

Monster

ภาพ ชื่อ ประเภท จำนวนครั้ง ดันเจี้ยนทั้งหมด ดร็อปไอเท็มทั่วไป
ผู้กล้าศึกกวนตู้ ดันเจี้ยนผู้กล้า 3 ผู้กล้าศึกกวนตู้ พายกรอบ,บอลเดาะ,เพชรผลึกม่วง,ถุงหอมแดง,ตุ้มหูมรกต,..
ผู้กล้าบุกเดี่ยวพันลี้ ดันเจี้ยนผู้กล้า 3 ผู้กล้าบุกเดี่ยวพันลี้ พายกรอบ,บอลเดาะ,เพชรผลึกม่วง,ถุงหอมแดง,ตุ้มหูมรกต
ผู้กล้าเมืองม้าขาว ดันเจี้ยนผู้กล้า 3 ผู้กล้าเมืองม้าขาว พายกรอบ,บอลเดาะ,เพชรผลึกม่วง,ถุงหอมแดง,ตุ้มหูมรกต
ผู้กล้าค่ายมาร ดันเจี้ยนผู้กล้า 3 ผู้กล้าค่ายมาร พายกรอบ,บอลเดาะ,เพชรผลึกม่วง,ตุ้มหูมรกต
ผู้กล้าโซ่วชุน ดันเจี้ยนผู้กล้า 3 ผู้กล้าโซ่วชุน พายกรอบ,บอลเดาะ,เพชรผลึกม่วง,ถุงหอมแดง,ตุ้มหูมรกต
ผู้กล้าเซี่ยะพี ดันเจี้ยนผู้กล้า 3 ผู้กล้าเซี่ยะพี พายกรอบ,บอลเดาะ,เพชรผลึกม่วง,ถุงหอมแดง,ตุ้มหูมรกต
ผู้กล้าสวีโจว ดันเจี้ยนผู้กล้า 3 ผู้กล้าสวีโจว พายกรอบ,บอลเดาะ,เพชรผลึกม่วง,ถุงหอมแดง,ตุ้มหูมรกต
ผู้กล้าตั้งโต๊ะฉางอัน ดันเจี้ยนผู้กล้า 3 ผู้กล้าตั้งโต๊ะฉางอัน พายกรอบ,บอลเดาะ,เพชรผลึกม่วง,ถุงหอมแดง,ตุ้มหูมรกต
ผู้กล้าด่านเฮาโลก๋วน ดันเจี้ยนผู้กล้า 3 ผู้กล้าด่านเฮาโลก๋วน พายกรอบ,บอลเดาะ,เพชรผลึกม่วง,ถุงหอมแดง,ตุ้มหูมรกต
ผู้กล้ากบฎผ้าเหลือง ดันเจี้ยนผู้กล้า 3 ผู้กล้ากบฎผ้าเหลือง พายกรอบ,บอลเดาะ,เพชรผลึกม่วง,ถุงหอมแดง,ตุ้มหูมรกต
โลซก ดันเจี้ยน 5 ศึกจิงโจว(ต้น) ค้อนคู่ระเบิด,บอลเดาะ,ยาพัฒนา
จูกัดกิ๋น ดันเจี้ยน 10 ศึกจิงโจว(ต้น) ธงคำสั่งลับ,ยาพัฒนา
พลประจำการจิงโจว2 ดันเจี้ยน 99 ศึกจิงโจว(ต้น) -
พลประจำการจิงโจว1 ดันเจี้ยน 99 ศึกจิงโจว(ต้น) -
เล่งทอง ดันเจี้ยน 10 ศึกจิงโจว(ต้น) หีบไม้หอม,ยาพัฒนา
พลเศรษฐกิจจิงโจว2 ดันเจี้ยน 99 ศึกจิงโจว(ต้น) -
พลเศรษฐกิจจิงโจว1 ดันเจี้ยน 99 ศึกจิงโจว(ต้น) -
ซุนฮิว ดันเจี้ยน 10 ศึกจิงโจว(ต้น) ยาพัฒนา
ทหารเรือจิงโจว2 ดันเจี้ยน 99 ศึกจิงโจว(ต้น) -
ทหารเรือจิงโจว1 ดันเจี้ยน 99 ศึกจิงโจว(ต้น) -
Show More