Astral Realm

Astral RealmBy Online-Station

ระบบรวมอุปกรณ์

ระบบรวมอุปกรณ์ (Fusion Workshop)

        การ รวมอุปกรณ์คือการนำไอเทมที่มีชื่อเหมือนกันและเป็นประเภทเดียวกันนำมาผสมรวม กันเพื่อเพิ่มความสามารถความแรงรวมให้กับอุปกรณ์ชนิดนั้นๆ โดยจะต้องสะสมค่าEXPการรวมให้เต็ม จึงจะสามารถรวมอุปกรณ์ได้สำเร็จ

กดปุ่ม B เพื่อเปิดกระเป๋า แล้วเข้าสู่ระบบรวมอุปกรณ์ ด้วยปุ่ม

 

1.     เลือกอุปกรณ์ที่ต้องการเพิ่มความแรงรวม

2.     วัสดุในการรวมจะต้องเป็นประเภทเดียวกันและชื่อเดียวกันกับไอเทมเป้าหมาย โดยยิ่งไอเทมวัสดุมีการตีบวกมากก็จะได้รับค่าEXPการรวมมากขึ้น

3.     เมื่อตรวจสอบวัสดุรวมเรียบร้อยแล้วให้คลิกที่ปุ่ม “เริ่มรวม”

4.     เมื่อทำการรวมเรียบร้อยจะเป็นการเพิ่มความแรงรวมให้กับอุปกรณ์