CookieRun

CookieRunBy Online-Station

ถุงเท้าซานต้า

ความจริงแล้วถุงเท้าแบบนี้ แค่มีผ้าสีแดงกับกลุ่มด้าย ใครๆ ก็ทำเลียนแบบได้ไม่ต่างกับของจริง ไม่ต้อไปถึงนิวซีแลนด์ก็ได้ (มีอยู่ที่นิวซีแลนด์ไม่เหมือนในข่าวลือ) ถุงเท้าของซานต้าจะช่วยให้ความเร็วในการวิ่งของคุกกี้เร็วขึ้น

เพิ่มความเร็วในการวิ่ง 3% เลเวล 8 10%

สมบัติที่จะได้รับเมื่อถึงเลเวล 8

คอมโบสัตว์และคุกกี้

คอมโบถุงเท้าซานต้า

รายละเอียด

+ เพิ่มคะแนนเยลลี่หมีสีชมพู 300 คะแนน

+ Coin Bonus 15%