Heroes of The Storm

Heroes of The StormBy Online-Station

Garden of Terror

สวนที่เขียวขจีและสงบ ได้เติบโตมาอย่างช้านาน, จนกระถั่งถูกหลอมรวมเข้ากับอาณาจักร Dragon Spire. ภายใต้ดินแดนที่อุดมสมบูรณ์นี้มีพลังของมังกรที่เก่าแก่ถูกปิดผนึกอยู่มาอย่างช้านาน … และผู้สืบทอดพลังเหล่านั้น จะไม่ยอมยกโทษให้แก่ผู้ที่ล่วงล้ำอณาเขตอย่างเด็ดขาด


เป้าหมายของ Battleground

เมื่อถึงเวลากลางคืนจะมีการเรียกมิเนียน HORRORS ออกมาให้ฆ่า โดยเมื่อฆ่าเราจะได้รับ Seeds มาสะสมเมื่อสะสมได้ครบ 100 ที่ฐานของเราจะมีจุดให้แปลงร่างเป็น Garden of Terror ซึ่งจะมีสเตตัสและสกิลชุดใหม่ที่มีพลังสูงมาก


แผนที่


คลิปแนะนำแผนที่