Heroes of Kingdoms

Heroes of KingdomsBy Online-Station

Sand bomb

สร้างความเสียหายให้กับเป้าหมายที่ไม่ใช่ฮีโร่ 400(+0) [LV*33] หากเป้าหมายตายด้วยทักษะนี้จะได้รับสิ่งของ จากเป้าหมายทันที