Super Samkok

Super SamkokBy Online-Station

ง้าวทองคำ

Post by: PuruZ 06 Nov 2014 11:44 479

ง้าวที่สร้างจากทองคำ!เมื่อต่อสู้กับศัตรู คู่ต่อสู้กลัวว่าจะทำง้าวเสียหายเลยลงมือช้าลง.

คุณสมบัติ

ดาว

3

ระดับ

10

ชีวิต

โจมตี

78

ป้องกันกายภาพ

ป้องกันเวทย์