Super Samkok

Super SamkokBy Online-Station

ดาบเปิดภูผา

Post by: PuruZ 06 Nov 2014 11:43 971

ชี้ดินดินแยก ผ่าเขาเขาฉีก หลังจากที่ไม่ระวังถูกบาดไปครั้งหนึ่ง คนเค้าก็เลยเอาผ้าพันแผลพันที่ด้ามหลายๆชั้น.

คุณสมบัติ

ดาว

3

ระดับ

6

ชีวิต

โจมตี

30

ป้องกันกายภาพ

ป้องกันเวทย์