CookieRun

CookieRunBy Online-Station

เปลือกพิสทาชิโอแข็งๆ ของหิ่งห้อย

ต้องกางเปลือกในระยะที่เหมาะสมจึงจะเปล่งแสงที่งดงามออกมาได้

ความสามารถ

เมื่อวิ่งด้วยความเร็วแสง เพิ่มคะแนนเยลลี่ทุกชนิด 100-200

ข้อมูลสมบัติ

ชนิดสมบัติ

สมบัติเพิ่มคะแนน

ระดับสมบัติ

S

สามารถหาได้จาก

อัพเกรดสัตว์เลี้ยงหิ่งห้อยถึงเลเวล 8