Dot Arena

Dot ArenaBy Online-Station

Airfoil Blade

สกิล

Airfoil Blade

สร้างความเสียหายจากศัตรูตัวหนึ่งไปยังศัตรูอีกตัวหนึ่ง เป็นการโจมตีทางกายภาพ ซึ่งความแรงจะลดลงไปตามจำนวนฮิตที่เยอะขึ้น