Super Samkok

Super SamkokBy Online-Station

ง่อก๊กไท่

Post by: DeuiL 06 Nov 2014 14:02 379

ภรรยาคนที่สองของซุนเกี๋ยน มารดาของซุนลอง,ซุนฮูหยิน.เป็นสะพานเชื่อมให้เล่าปี่ได้แต่งงานกับซุนฮูหยิน.

ก๊ก

ง่อ

ค่าสเตตัส

ควบคุม

72

พลังรบ

64

ปัญญา

77

ชีวิต

750

โจมตี

200

ป้องกันกายภาพ

47

ป้องกันเวทย์

47

จับคู่

เชื่อใจ:ง่อก๊กไท่,จูกัดกิ๋นลงสนามพร้อมกัน ค่าชีวิต+19%
เฒ่าทารก:นางแซ่เหอ,ง่อก๊กไท่ลงสนามพร้อมกัน ค่าชีวิต+17%
ยอดมณี:อ๋องอุ้น,ง่อก๊กไท่ลงสนามพร้อมกัน ค่าชีวิต+17%
อ่านเยอะ:ติดตั้งตำรายุทธ์คัมภีร์โจมตี+15%