Astral Realm

Astral RealmBy Online-Station

ระบบขุดแร่

ระบบขุดแร่

     ระบบขุดแร่ใน Astral Realm เป็น ระบบการค้นหาวัตถุดิบที่จำเป็นต่อการสร้างและพัฒนาอุปกรณ์หรือไอเทมชิ้น ใหม่ๆ พร้อมทั้งยังมีโอกาสได้ไอเทมอื่นๆเพิ่มเติมอีกด้วย เช่น วัสดุที่ใช้สร้างเฟอร์นิเจอร์ตกแต่งบ้าน, ไอเทมที่ใช้เพิ่มค่าประสบการณ์ให้กับตัวระบบอื่นๆภายในเกมอีกด้วย

ขั้นตอนการขุดแร่

1.ให้กด Mเพื่อเปิดแผนที่โลกและหาจุดขุดแร่ที่เราต้องการ

 

2.ในการขุดแร่จำเป็นต้องมีอุปกรณ์ Collect Tools setโดยเราสามารถหาซื้ออุปกรณ์ขั้นต้นได้จาก NPC Merchant ที่ชื่อ Belfort ที่อยู่ใน Moving Hut ของเราได้หรือสามารถได้จากการผสมไอเทมจากสูตรผสม

 

 3.เมื่อมีอุปกรณ์พร้อมแล้วก็สามารถเริ่มขุดแร่ได้เลย

 

4.ในการขุดแร่นั้นเรามีโอกาสที่จะได้รับแร่หายากด้วย โดยผู้เล่นจะต้องกดเลข 1~4 ตามที่หน้าจอแสดง และเมื่อทำได้ครบสำเร็จเราก็จะได้รับแร่หายาก

 

5.เมื่อขุดแร่ได้สำเร็จจะมีภาพสวยๆให้เราได้ชมกันด้วย

 

ตัวอย่างไอเทมที่ได้รับจากการขุดแร่