Astral Realm

Astral RealmBy Online-Station

ระบบเก็บเกี่ยว

ระบบเก็บเกี่ยว

          ระบบเก็บเกี่ยวภายในเกม Astral Realm จะเป็นเหมือนการหาไอเทมหรือของป่ามาใช้งานซึ่งไอเทมจะสุ่มได้รับมา สามารถใช้งานหลากหลายรูปแบบแตกต่างกันออกไป เช่นไอเทมประเภทเพิ่ม Status, ไอเทมวัตถุดิบ เป็นต้น ซึ่งป่าแต่ละแห่งบนโลกของ Astral Realm จะมีไอเทมให้ผู้เล่นได้เก็บเกี่ยวค้นหาแตกต่างกัน

ขั้นตอนการเก็บพืชป่า

1.ให้กด M เพื่อเปิดแผนที่โลกและหาจุดกลุ่มพืชที่เราต้องการจะเก็บ

 

2.ในการเก็บพืชนั้นจำเป็นต้องมีอุปกรณ์ Collect Tools setโดยเราสามารถหาซื้ออุปกรณ์ขั้นต้นได้จาก NPC Merchant ที่ชื่อ Belfort ที่อยู่ใน Moving Hut ของเราได้หรือสามารถได้จากการผสมไอเทมจากสูตรผสม

 

3.เมื่อมีอุปกรณ์พร้อมแล้วก็สามารถเริ่มเก็บพืชป่าได้เลย

 

4.ในการเก็บพืชป่านั้นเรามีโอกาสที่จะได้รับพืชป่าหายากด้วยโดยผู้เล่นจะต้องกดเลข 1~4 ตามที่หน้าจอแสดง และเมื่อทำได้ครบสำเร็จเราก็จะได้รับพืชป่าหายาก

 

5.เมื่อเก็บพืชป่าได้สำเร็จจะมีภาพสวยๆให้เราได้ชมกันด้วย

 

ตัวอย่างไอเทมที่ได้รับจากการเก็บพืชป่า