Yume100

Yume100By Online-Station

อัลสโตเรีย

อัลสโตเรีย
          อาณาจักรอัลสโตเรีย  ที่ถูกเรียกขานว่า เมืองอัศวิน เป็นเมืองของเจ้าชายอาร์วีที่เราจะได้ไปเป็นสถานที่แรก ที่สถานที่นี้ถูกปีศาจกินฝันบุกรุกทำลายและทำให้ผู้คนหลับไหลเกือบหมด จนพวกผู้เล่นมาถึง จึงได้ปลดปล่อยราชาและอัศวินจากปีศาจกินฝัน และเจ้าชายอาร์วีจึงตัดสินใจออกเดินทางไปพร้อมกับผู้เล่นไปยังอาณาจักรถัดไป

ไอเทมดรอป (เฉพาะ Free Quest)
1.จุดเริ่มต้นการเดินทาง
-? โกลด์
-อาจารย์มือใหม่ (เขียว)
-? โกลด์
-เจ้าชายฟลูว์
2.ปราสาทอัลสโตเรีย
-อาจารย์มือใหม่ (แดง)
-อาจารย์มือใหม่ (แดง)
-400 โกลด์
-เจ้าชายแรนด้า
3.เมืองรอบปราสาทอัลโตเรีย
-300 โกลด์
-อาจารย์มือใหม่ (น้ำเงิน)
-400 โกลด์
-เจ้าชายคาร์โล
4.ป่าอันมืดมิด
-อาจารย์หัวกะทิ (ม่วง)
-400 โกลด์
-เจ้าชายโทนี่
-เจ้าชายคาร์โล
5.เมืองริมแม่น้ำ
-อาจารย์หัวกะทิ (ม่วง)
-400โกลด์
-เจ้าชายโทนี่
-เจ้าชายแรนด้า
6.เมืองอุดมพฤษา
-อาจารย์มือใหม่ (น้ำเงิน)
-อาจารย์มือใหม่ (น้ำเงิน)
-400โกลด์
-เจ้าชายคาร์โล
7.โบสต์เชอวาล
-อาจารย์หัวกะทิ (เหลือง)
-อาจารย์มือใหม่ (เหลือง)
-400โกลด์
-เจ้าชายโทนี่
8.เมืองศูนย์กลางอัศวิน
-อาจารย์มือใหม่ (แดง)
-เจ้าชายโทนี่
-เจ้าชายแรนด้า
-เจ้าชายฟลูว์
9.เทวสถานอัศวิน
-อาจารย์มือใหม่ (เขียว)
-อาจารย์มือใหม่ (เขียว)
-?โกลด์
-เจ้าชายฟลูว์
10.หอฝึกวิชา
-300โกลด์
-อาจารย์มือใหม่ (แดง)
-?โกลด์
-เจ้าชายแรนด้า

รางวัลเมื่อดรอปครบ
https://www.facebook.com/287225018031855/photos/a.994674673953549.1073741827.287225018031855/1021908324563517/?type=3&theater