Yume100

Yume100By Online-Station

แฟร์เบิร์ก

แฟร์เบิร์ก
      อาณาจักรแฟร์เบิร์ก ดินแดนแห่งของเล่น เป็นอาณาจักรของเจ้าชายฮินาตะ  เนื่องจากถูกโจมตีด้วยปีศาจกินความฝัน ทำให้ผู้ใช้เวทย์ได้เสกเหล่าตุ๊กตามามากมายให้มีชีวิตอยู่ภายในเมือง เพื่อปกป้องแหวนของเจ้าชายฮินาตะ จวบจนพวกเจ้าชายอาร์วี่และเราได้เดินทางมาถึง


ไอเทมดรอป (เฉพาะ Free Quest)
1.เมืองนักพาณิชย์
-? โกลด์
-แฟรี่เบบี้ (เหลือง)
-อาจารย์มือใหม่ (เหลือง)
-เจ้าชายโทนี่
2.ถ้ำมาร
-อาจารย์มือใหม่ (ม่วง)
-แฟรี่เบบี้ (ม่วง)
-? โกลด์
-เจ้าชายอันทาเรส
3.เมืองก้องเสียงขลุ่ย
-400โกลด์
-แฟรี่เบบี้ (แดง)
-เจ้าชายแรนด้า
-อาจารย์หัวกะทิ (แดง)
4.ปราสาทแฟร์เบิร์ก
-400โกลด์
-อาจารย์มือใหม่ (น้ำเงิน)
-เจ้าชายคาร์โล
-เจ้าชายสปีก้า
5.โรงงานของเล่น
-อาจารย์มือใหม่ (เหลือง)
-อาจารย์มือใหม่ (เหลือง)
-เจ้าชายโทนี่
-อาจารย์หัวกะทิ (เหลือง)
6.เมืองมองฝัน
-400โกลด์
-อาจารย์มือใหม่ (เขียว)
-600โกลด์
-เจ้าชายฟลูว์
7.เมืองทะเลสาป
-400โกลด์
-อาจารย์มือใหม่ (น้ำเงิน)
-เจ้าชายคาร์โล
-เจ้าชายสปีก้า
8.ป่าดอกไม้ผลิ
-อาจารย์มือใหม่ (เขียว)
-แฟรี่เบบี้ (เขียว)
-เจ้าชายฟลูว์
-อาจารย์หัวกะทิ (เขียว)
9.เมืองวารี
-อาจารย์มือใหม่ (น้ำเงิน)
-อาจารย์มือใหม่ (น้ำเงิน)
-เจ้าชายคาร์โล
-อาจารย์หัวกะทิ (น้ำเงิน)
10.เทวสถานของเล่น
-400โกลด์
-600โกลด์
-แฟรี่เบบี้ (น้ำเงิน)
-เจ้าชายสปีก้า
ของรางวัลเมื่อดรอปครบ
https://www.facebook.com/287225018031855/photos/a.994674673953549.1073741827.287225018031855/1021908344563515/?type=3&theater