CookieRun

CookieRunBy Online-Station

คุกกี้นักกล้าม

คุกกี้นักกล้ามีส่วนประกอบเป็นผงโปรตีน ผ่านการรีดแป้งมาไม่น้อยกว่าสามสัปดาห์ทำให้ได้คุกกี้ที่แข็งแรงเป็นพิเศษและเต็มไปด้วยกล้ามเนื้อ ทำให้เขาสามารถผลักสิ่งกีดขวางต่างๆ ออกให้พ้นทางได้ อัพเกรดเลเวลให้สม่ำเสมอเพื่ออัตราการขว้างสิ่งกีดขวางที่เพิ่มขึ้น

ค่าสถานะ

ระดับ

A

พลังชีวิต

130-150

ราคาเพชร

50

ราคาเหรียญ

45,000

ความสามารถพิเศษ

มีโอกาสถึง 50% เมื่อชนสิ่งกีดขวางแล้วพลังงานไม่ลดลง เมื่ออัพเกรดจนเต็มเพิ่มเป็น 75%

เงื่อนไขการปลดล็อค

ได้รับ 450,000 คะแนน

สมบัติที่ได้รับเมื่อถึงเลเวล 8

ชื่อคอมโบ

คอมโบคุกกี้นักกล้าม

รายละเอียด

+เพิ่มโอกาสไม่ได้รับความเสียหายเมื่อชนสิ่งกีดขวาง 20%

+ เพิ่มคะแนนเมื่อทำลายสิ่งกีดขวาง 2,000 คะแนน