CookieRun

CookieRunBy Online-Station

การอัพเกรดคุกกี้

       การอัพเกรดคุกกี้นั้นจะช่วยเพิ่มความสามารถและพลังชีวิตให้กับคุกกี้เป็นอย่างมาก ถือว่าเป็นสิ่งสำคัญที่เราควรจะอัพเกรดถ้าต้องการวิ่งหรือทำคะแนนเยอะๆ โดยการอัพเกรดนั้นจำเป็นจะต้องใช้เงิน Coin ในการอัพเกรด โดยปรกติแล้วอัพเกรดจะเพิ่ม 2 อย่าง

1.พลังชีวิตช่วยให้สามารถวิ่งได้นานขึ้น

2.ช่วยเพิ่มความสามารถของคุกกี้ให้ดีขึ้น

       ทั้งนี้การอัพเกรดคุกกี้จะแบ่งตามระดับ C,B,A,L โดยแต่ละระดับจะใช้จำนวนเงินแตกต่างกันออกไป นอกจากนั้นแม้จะอยู่ในระดับเดียวกันแต่ถ้ามีราคาเพรชหรือราคาเหรียญแตกต่างกันก็จะใช้เงินแตกต่างกันด้วย นอกจากนั้นถ้าเราอัพเกรดคุกกี้จนถึงระดับ 8 จะได้สมบัติประจำตัวคุกกี้ตัวนั้นมาด้วย โดยแต่ละขั้นของการอัพเกรดนั้นจะใช้เงินดังนี้


ระดับ C

คุกกี้ คุกกี้ผู้กล้าหาญ คุกกี้สาวผู้ร่าเริง
ชนิดเงินที่ใช้ซื้อ Crystal ฟรี 3 เพชร
Coin 2,700 เหรียญ
อัพเกรด 1 → 2 500 700
2 → 3 700 1,200
3 → 4 1,000 1,700
4 → 5 1,300 2,200
5 → 6 1,600 2,700
6 → 7 1,900 3,200
7 → 8 2,200 3,700
รวมค่าอัพเกรด 9,200 18,100


ระดับ B

คุกกี้ คุกกี้ทั่วไปทุกชนิด เฉพาะคุกกี้แอนครีม
ชนิดเงินที่ใช้ซื้อ Crystal 15 เพชร
Coin 13,500 เหรียญ
อัพเกรด 1 → 2 7,000
2 → 3 10,000
3 → 4 13,000
4 → 5 16,000
5 → 6 19,000
6 → 7 22,000 27,000
7 → 8 25,000 35,000
รวมค่าอัพเกรด 125,500 140 500


ระดับ A

คุกกี้ ซานต้าคุกกี้ The remaining Class A Cookie
ชนิดเงินที่ใช้ซื้อ Crystal ราคาไม่แน่นอน 50 เพชร
Coin 45,000 เหรียญ
อัพเกรด 1 → 2 17,000
2 → 3 19,000
3 → 4 21,000
4 → 5 23,000
5 → 6 25,000
6 → 7 29,000
7 → 8 35,000
รวมค่าอัพเกรด 169,000 214,000


ระดับ S

คุกกี้ ระดับ S พื้นฐาน ระดับ S ระดับกลาง ระดับ S ระดับสูง  ระดับ S ระดับสูงสุด
ชนิดเงินที่ใช้ซื้อ Crystal 99 เพชร 119 เพชร 129 เพชร 149 เพชร
Coin 89,000 เหรียญ 108,000 เหรียญ 127,000 เหรียญ 135,000 เหรียญ
อัพเกรด 1 → 2 27,000 32,000 38,000 41,000
2 → 3 29,000 35,000 42,000 45,000
3 → 4 32,000 38,000 46,000 49,000
4 → 5 34,000 40,000 49,000 52,000
5 → 6 36,000 43,000 52,000 55,000
6 → 7 45,000 51,000 62,000 66,000
7 → 8 54,000 59,000 72,000 76,000
รวมค่าอัพเกรด 346,000 406,000 488,000 519,000


ระดับ L

คุกกี้ คุกกี้นักรบป่าและคุกกี้ธาตุไฟ
ชนิดเงินที่ใช้ซื้อ Artifacts compensation
อัพเกรด 1 → 2 53,000
2 → 3 64,000
3 → 4 73,000
4 → 5 88,000
5 → 6 93,000
6 → 7 100,600
7 → 8 114,000
รวมค่าอัพเกรด 585,600