CookieRun

CookieRunBy Online-Station

ช๊อคโก้ดรอปยักษ์

???

ลอยไปข้างหน้าเพื่อป้องกันสิ่งกีดขวางแล้วโปรยเยลลี่ต่างๆเป็นระยะ ระหว่างนั้นก็สร้างพรมสีแดงเพื่อป้องกันไม่ให้ตกหลุมอีกด้วย ไม่สามารถป้องกันสิ่งกีดขวางที่โผล่มาจากพื้นได้