CookieRun

CookieRunBy Online-Station

ตาชั่งเหรียญ

ตาชั่ง ที่สร้างขึ้นเพื่อนักสะสมเหรียญตัวยงด้วยความคิดที่ว่า ของอย่างอื่นอาจจะมีค่าแต่ถ้ามีเหรียญก็สามารถซื้อทุกสิ่งที่ต้องการได้ ดังนั้นเหรียญจึงยอดเยี่ยมที่สุดตาชั่งนี้ ไม่ใช่แค่ตาชั่งน้ำหนักเฉยๆ นะ แต่เป็นตาชั่งที่ล้ำค่าสุดๆ ที่สามารถวัดค่าแลกเปลี่ยนของเหรียญได้ละ...แล้ว ฉันนี่หนักเหรียญนะ

เปลี่ยนคะแนนเป็นเหรียญตามเวลาที่กำหนด (จำกัดปริมาณในการเปลี่ยนต่อครั้ง)

View More

คอมโบโบนัสพื้นฐาน