CookieRun

CookieRunBy Online-Station

มาการองเบอร์เกอร์

ทำตามวิธีการปรุงอาหารที่พิเศษของแม่มด ระหว่างขนมแมคะรูนใส่เนื้อวัวมีรสชาติหวานๆ ฉ่ำๆ

ความสามารถ

ช่วงเวลาต่อเนื่องกันของไอเทมจะเพิ่มขึ้น 4-6%

ข้อมูลสมบัติ

ชนิดสมบัติ

สมบัติเพิ่มผลของไอเทม

ระดับสมบัติ

A

สามารถหาได้จาก

หีบสมบัติระดับสูงและหีบสมบัติระดับสูงสุด