CookieRun

CookieRunBy Online-Station

ผ้าสีแดงของถุงเท้าซานต้า

ชื้นส่วนที่เหลืออยู่หลังจากทำถุงเท้าซานตานั้นสามารถใช้ได้ให้เหมาะสมเมื่อเกิดรู

ความสามารถ

ความเร็วพื้นฐานจะเร็วขึ้น 2-3%

ข้อมูลสมบัติ

ชนิดสมบัติ

สมบัติเพิ่มความเร็ว

ระดับสมบัติ

C

สามารถหาได้จาก

อัพเกรดสัตว์เลี้ยงถุงเท้าซานต้าถึงเลเวล 8

ข้อมูล สมบัติอีโว

++=

ธรรมดา ความเร็วเกมส์เพิ่มขึ้น 4 - 9 %

แจ๊คพอต ไม่มี