CookieRun

CookieRunBy Online-Station

หมากฝรั่งพิเศษของจรวดดอกไม้ไฟ

หากบินไปได้ประมาณหมื่นกิโลเมตรแล้วควรเปลี่ยนจรวดอันใหม่

ความสามารถ

ความเร็วพื้นฐานเพิ่มขึ้น 2-4% การเสียพลังช้าลง 1-2%

ข้อมูลสมบัติ

ชนิดสมบัติ

สมบัติเพิ่มความเร็ว

ระดับสมบัติ

S

สามารถหาได้จาก

อัพเกรดสัตว์เลี้ยงจรวดดอกไม้ไฟถึงเลเวล 8