CookieRun

CookieRunBy Online-Station

หน้าที่ถูกฉีกออกของพจนานุกรมเวทมนตร์

ไม่รู้ว่าคาถานี้คืออะไร บางคนอาจฉีกทิ้งไปเพื่อให้คนอื่นอ่านไม่ออก

ความสามารถ

ความเร็วพื้นฐานจะเร็วขึ้น 6-8%

ข้อมูลสมบัติ

ชนิดสมบัติ

สมบัติเพิ่มความเร็ว

ระดับสมบัติ

S

สามารถหาได้จาก

อัพเกรดสัตว์เลี้ยงพจนานุกรมเวทมนตร์ถึงเลเวล 8