CookieRun

CookieRunBy Online-Station

แหวดลวดหนามทองคำ

มีแต่นักวิ่งสุดโปรเท่านั้นที่อนุญาตให้ใช้ได้ แต่สำหรับพวกหน้าใหม่อาจจะอันตรายสุดๆ

ความสามารถ

เพิ่มการทำลายเมื่อปะทะรับเหรียญเพิ่ม 10-13%

ข้อมูลสมบัติ

ชนิดสมบัติ

สมบัติเพิ่มเหรียญ

ระดับสมบัติ

S

สามารถหาได้จาก

หีบสมบัติระดับสูงสุด