CookieRun

CookieRunBy Online-Station

แหวนพลอยแสนรักของคุกกี้เจ้าหญิง

แหวนพลอยที่น่าลองชิมที่จริงเป็นสมบัติระดับสูงของราชวงศ์ที่ฟังก์ชั่นรักษาพลัง

ความสามารถ

เมื่อชนกับสิ่งกัดขวาง พลังจะลดลง 5-6%

ข้อมูลสมบัติ

ชนิดสมบัติ

สมบัติลดความเสียหาย

ระดับสมบัติ

A

สามารถหาได้จาก

อัพเกรดตัวละครคุกกี้เจ้าหญิงถึงเลเวล 8