Dot Arena

Dot ArenaBy Online-Station

สร้อยคอหมอผี

สร้อยคอหมอผี

อัพเกรดสูงสุด

1

ความสามารถเลเวล 1

PHYSICAL CRITICAL +15

ความสามารถเลเวลสูงสุด

PHYSICAL CRITICAL +15

หาได้จาก

การประกอบ (เศษสร้อยคอหมอผี 5 อัน) - ตอนที่ 5 หลุมหลบภัยของแคร็กเคิลส์, ตอนที่ 8 ถ้ำน้ำแข็ง, ตอนที่ 9 โจมตีคู่ขนาน