Dot Arena

Dot ArenaBy Online-Station

เรือทำลายล้าง

สกิล

เรือทำลายล้าง

สร้างเรือโจรสลัดพุ่งเข้าใส่ศัตรู เป็นการโจมตีเวทย์ทำให้ศัตรูในรัศมี AOE บาดเจ็บและติด Stun