Dot Arena

Dot ArenaBy Online-Station

ปราณสงบนิ่ง

สกิล

ปราณสงบนิ่ง

ทำให้ศัตรูทุกตัวติดใบ้ ทำให้โจมตีด้วยกำลังได้เท่านั้น และสร้างความเสียหายด้วยเวทย์ไปด้วย