Dot Arena

Dot ArenaBy Online-Station

ศรน้ำแข็ง

สกิล

ศรน้ำแข็ง

ยิงลูกธนู 1 นัด สร้างความเสียหายด้วยกำลังให้เป้าหมาย และทำให้ศัตรูเคลื่อนไหวช้าลงชั่วระยะเวลาหนึ่ง