Dot Arena

Dot ArenaBy Online-Station

Tree Bash

สกิล

Tree Bash

ขุดรากต้นไม้จากพื้นดินขึ้นมาทำเป็นอาวุธ ช่วยเพิ่มหลังโจมตีให้กับตัวเองและช่วยให้ระยะโจมตีขยายวงกว้างขึ้นด้วย